Privacy Policy

Op een aantal plaatsen op deze website wordt om gegevens gevraagd die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of postadres. Modelsport B.V. streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van Modelsport B.V. achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd. 


Verwerking van persoonsgegevens

Als u een informatieaanvraag of anderszins contact hebt met Modelsport B.V., legt Modelsport B.V. uw gegevens vast. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Alle aan Modelsport B.V. verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Modelsport B.V. aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. 


Gebruik van cookies

Naast persoonsgegevens maakt Modelsport B.V. gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens of zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. 

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen aan de hand waarvan het bezoek aan en gebruik van de site geëvalueerd kan worden. 

Wilt u geen cookies accepteren, dan hebt u altijd de mogelijkheid dit aan te geven in uw browser. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van de website niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. 


Wijzigingen

Modelsport B.V. behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn. 


De Wet bescherming persoonsgegevens

De belangrijkste regels voor het vastleggen en gebruiken van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet is op 23 november 1999 unaniem door de Tweede Kamer aangenomen en op 3 juli 2000 door de Eerste Kamer aanvaard. De wet is op 1 september 2001 van kracht geworden. 

De Wbp heeft betrekking op alle gebruik - 'verwerkingen' - van persoonsgegevens, van het verzamelen ervan tot en met het vernietigen van persoonsgegevens. 

Het ministerie van Justitie heeft een Handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens uitgebracht. 

Modelsport stelt u persoonsgegevens welke door u aan ons zijn verstrekt, NIET ter beschikking aan derden zoals in de wet bepaalt.